Znaleziono 5 artykułów

Bogdan Włodarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The post - crisis strategies of exchange banks in Poland in the context of their operating effectiveness Bogdan Włodarczyk s. 5-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Kultura i Turystyka - Wspólna droga", Bogdan Włodarczyk, Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska, Łódź 2011 : [recenzja] Marek Piasta Beata Krakowiak (aut. dzieła rec.) Jolanta Latosińska (aut. dzieła rec.) Bogdan Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 56, 63
"Kultura i turystyka. Wspólne korzenie", Bogdan Włodarczyk, Beata Krakowiak, Łódź 2012 : [recenzja] Przemysław Buryan Beata Krakowiak (aut. dzieła rec.) Bogdan Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 89-93
Zmienność cen na globalnym rynku surowców a ryzyko banku Bogdan Włodarczyk s. 107-124
Prognozowanie zmienności stóp zwrotu na rynkach złota i srebra z uwzględnieniem efektu asymetrii i drugiej pamięci Bogdan Włodarczyk s. 231-247