Znaleziono 7 artykułów

Marcin Wałdoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Meandry polityki historycznej w jednostkach samorządu terytorialnego III RP Marcin Wałdoch s. 49-68
Sprawa o szpiegostwo Józefa Maculewicza, podkomisarza Straży Celnej w Chojnicach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa II RP (1924–1925) : próba rekonstrukcji afery szpiegowskiej Marcin Wałdoch s. 149-164
Obraz Żyda jako synonim agenta bolszewickiego w dokumentach instytucji bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej : przypadek chojnicki Marcin Wałdoch s. 173-177
Zmiana ordynacji wyborczej jako determinanta życia politycznego społeczności lokalnych w pięciu miastach pomorskich (2006 – 2014) Marcin Wałdoch s. 243-253
Analiza wpływu zmiany ordynacji wyborczej na życie polityczne społeczności lokalnych: dysproporcje wyborcze w pięciu miastach pomorskich (2006 – 2014) Marcin Wałdoch s. 255-272
Caucus: nowozelandzkie „jądro władzy” i determinant decyzji politycznych Marcin Wałdoch s. 399-413
Sprawa o szpiegostwo Józefa Maculewicza, podkomisarza Straży Celnej w Chojnicach w dokumentach instytucji bezpieczeństwa II RP (1924–1925) : struktura afery szpiegowskiej Marcin Wałdoch s. 451-466