Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Wałek-Czernecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba charakterystyki demokracji greckiej Tadeusz Wałek-Czernecki s. 133-141, 76-109
Dochód skarbu rzymskiego z prowincyj w I wieku przed Chr. Tadeusz Wałek-Czernecki s. 129-142, 160-161
Naród, narodowość, ojczyzna w starożytności Tadeusz Wałek-Czernecki s. 151-181, 276-280
Ludność Attyki w V i IV wieku przed Chr. Tadeusz Wałek-Czernecki s. 243-278, 307-309
O metodzie badania przyczyn upadku świata starożytnego : uwagi wypowiedziane w dyskusji nad referatem prof. Kazimierza Zakrzewskiego na Zjeździe Historyków Polskich w Wilnie Tadeusz Wałek-Czernecki s. 501-506, 541-543