Znaleziono 10 artykułów

Anna Wachowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działania obywatelskie w wymiarze regionalnym na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ZZiP) Polski wobec historii pamięci niemieckiej : jaka przeszłość dla przyszłości? Izabela Skórzyńska Anna Wachowiak s. 19-34
Wybrane polsko-niemieckie domeny symboliczne na ziemiach zachodnich i północnych Polski : rytuały pojednania? Izabela Skórzyńska Anna Wachowiak s. 23-35
Przemiany w założeniach i kierunkach polityki regionalnej i lokalnej a pluralizacja pamięci przeszłości na przykładzie Cmentarza Centralnego w Szczecinie Izabela Skórzyńska Anna Wachowiak s. 53-71
Dlaczego współczesna rodzina jest letnia? Anna Wachowiak s. 93-98
IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, 27-30 maja 2015 Poznań Anna Wachowiak s. 169
XX Seminarium Śląskie, 23-25 września 2015, Kamień Śląski Anna Wachowiak s. 169-170
Międzynarodowa konferencja 'Oral history in Central - Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity', 17-18 w rześnia, 2015, Łódź Anna Wachowiak s. 170
„Obrazy migracji”, red. Kazimierz Ilski, Poznań 2010 : [recenzja] Anna Wachowiak Kazimierz Ilski (aut. dzieła rec.) s. 179-183
„Dojrzałe, spełnione, niezależne? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle”, Beata Trzop, Warszawa 2013 : [recenzja] Anna Wachowiak Beata Trzop (aut. dzieła rec.) s. 264-266
XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Anna Wachowiak s. 274-275