Znaleziono 4 artykuły

Jadwiga Wajszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przeciwstawienie jako struktura właściwa szerokim kontekstom", Jadwiga Wajszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Jadwiga Wajszczuk (aut. dzieła rec.) s. 120
"Próba leksykograficznego opisu znaczeń grupy rosyjskich słów oznaczających uczucia", Lidia Jordanskaja [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Lidia Jordanskaja (aut. dzieła rec.) s. 132
"Gradacja: studium z semantyki", Edward Sapir [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Edward Sapir (aut. dzieła rec.) s. 136
"O >>podziwie<< i >>zachwycie<<", Jadwiga Wajszczuk [w:] "Semantyka i słownik", pod red. A. Wierzbickiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Jadwiga Wajszczuk Jadwiga Wajszczuk (aut. dzieła rec.) s. 136