Znaleziono 1 artykuł

Joe Wallis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Alternatywne mechanizmy rządzenia na szczeblu samorządów lokalnych z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej Brian Dollery Joe Wallis s. 71-88