Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Wanat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka sumienia w wybranych publikacjach ks. prof. Stanisława Olejnika Zbigniew Wanat s. 33-53
Kapłan – sługa Bożego Miłosierdzia Zbigniew Wanat s. 83-102
"Jak zadbać o swoją spowiedź", Kazimierz Fryzel, Kraków 2012 : [recenzja] Zbigniew Wanat Kazimierz Fryzel (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologicznomoralny", Jan Kalniuk, Kraków 2014 : [recenzja] Zbigniew Wanat Jan Kalniuk (aut. dzieła rec.) s. 208-214
"Jak zadbać o swoje sumienie", Piotr Koźlak, Kraków 2013 : [recenzja] Zbigniew Wanat Piotr Koźlak (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Spowiedź kobiet", Andrzej Derdziuk, Adam Zwierz, Lublin 2011 : [recenzja] Zbigniew Wanat Andrzej Derdziuk (aut. dzieła rec.) Adam Zwierz (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Sumienie w blasku Prawdy : Polska teologia sumienia XX wieku", Zbigniew Wanat, Toruń 2012 : [recenzja] Tadeusz Reroń Zbigniew Wanat (aut. dzieła rec.) s. 217-219
"Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej : posługa w konfesjonale", ks. Marek Leśniak, ks. Antoni Świerczek, Kraków 2009 : [recenzja] Zbigniew Wanat Marek Leśniak (aut. dzieła rec.) Antoni Świerczek (aut. dzieła rec.) s. 226-229