Znaleziono 6 artykułów

Bogdan Wankiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Samorządność jako wyzwanie dla rozwoju lokalnego Bogdan Wankiewicz s. 121-135
Rola jednostek samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie powiatu wałeckiego Stanisław Gawłowski Bogdan Wankiewicz s. 229-242
Wizja rozwoju sportu w Polsce w świetle nowej perspektywy europejskiej Bogdan Wankiewicz s. 351-363
Wpływ sportu na rozwój lokalny w świetle ustawy o sporcie Bogdan Wankiewicz s. 413-427
Miejsce samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury fizycznej Bogdan Wankiewicz s. 434-445
Dysfunkcje w rozwoju samorządności lokalnej i ich wpływ na rozwój zadań w samorządach terytorialnych Bogdan Wankiewicz s. 549-559