Znaleziono 3 artykuły

Mateusz Warchał

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym Mateusz Warchał s. 97-106
O leksyce bezekwiwalentnej w tłumaczeniu : szkic psycholingwistyczny Mateusz Warchał s. 138-143
Błędy atrybucyjne — ich psychologiczna dystrybucja, możliwości oceny i eliminacji w procesie translatorskim Mateusz Warchał s. 241-252