Znaleziono 2 artykuły

Joanna K. Wawrzyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie Joanna K. Wawrzyniak s. 95-103
Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków z wnukami Joanna K. Wawrzyniak s. 147-154