Znaleziono 3 artykuły

Mariusz Weber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku : studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami", Robert Bubczyk, Warszawa 2002 : [recenzja] Mariusz Weber Robert Bubczyk (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Drwęcą a Pisą)", Elżbieta Kowalczyk, Warszawa 2003 : [recenzja] Mariusz Weber Elżbieta Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-160
Król i jego lennik. Konflikty księcia mazowieckiego Siemowita IV z Władysławem Jagiełłą Mariusz Weber s. 241-255