Znaleziono 1 artykuł

Wilhelm Weber

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Macht, Dienst, Herrschaft in Kirche und Gesellschaft", wyd. Wilhelm Weber, Freiburg-Basel-Wien 1974 : [recenzja] Henryk Bogacki Wilhelm Weber (aut. dzieła rec.) s. 191