Znaleziono 1 artykuł

B.C. Welsh

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Juvenile delinquency : The core", L.J. Siegel, B.C. Welsh, Belmont 2011 : [recenzja] Krzysztof Sawicki L.J. Siegel (aut. dzieła rec.) B.C. Welsh (aut. dzieła rec.) s. 145-147