Znaleziono 2 artykuły

Jan A. Wendt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regiony historyczne i podziały administracyjne na ziemiach rumuńskich Jan A. Wendt s. 71-96
Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji Jan A. Wendt Tomasz Wiskulski s. 217-231