Znaleziono 10 artykułów

Agnieszka Wesołowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Świat przeżywany" a doświadczenie estetyczne w filozofii Merleau-Ponty'ego Agnieszka Wesołowska s. 70-90
Egologiczna a podmiotowa struktura świadomości Agnieszka Wesołowska s. 85-115
Problem "Lebenswelt" w świetle późnej filozofii Maurice'a Merleau-Ponty'ego Agnieszka Wesołowska s. 129-151
Transcendentalna epoché a problem przemiany Ja Agnieszka Wesołowska s. 153-172
Fenomenologia a motyw teoretyczny i praktyczny Agnieszka Wesołowska s. 189-210
Między mową a pismem Agnieszka Wesołowska Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 231-235
W poszukiwaniu drogi myślenia Agnieszka Wesołowska Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Między świadectwem życia i myślą filozoficzną Agnieszka Wesołowska Kazimierz Marek Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 287-290
Fenomenologiczne wątki filozofii dramatu Agnieszka Wesołowska s. 289-318
Transcendentalizm a twórczość Tischnera Agnieszka Wesołowska Anna Borowicz (aut. dzieła rec.) s. 353-357