Znaleziono 4 artykuły

Zbigniew Wesołowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag na temat idei prawdy w klasycznych Chinach : część pierwsza:rozważania metodyczno-metodologiczne Zbigniew Wesołowski s. 7-34
Kilka uwag na temat idei prawdy w klasycznych Chinach : część druga: Wyjaśnienie idei prawdy na przykładzie Dialogów konfucjańskich (Lunyu 論語 ): Junzi 君子 jako nosiciele prawdy Zbigniew Wesołowski s. 53-73
„Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich”, red. Ewa Zajdler, Leszek Niewdana, Józef Pawłowski, Jan Rowiński, Katarzyna Sarek, Jan Siniarski, Zbigniew Wesołowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Justyna Nakonieczna Leszek Niewdana (aut. dzieła rec.) Józef Pawłowski (aut. dzieła rec.) Jan Rowński (aut. dzieła rec.) Katarzyna Sarek (aut. dzieła rec.) Jan Siniarki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wesołowski (aut. dzieła rec.) Ewa Zajdler (aut. dzieła rec.) s. 215-218
Chiński konwertyta John Wu (Wu Jingxiong 吳經熊 , 1899–1986) i jego duchowy dialog z religiami Chin Zbigniew Wesołowski s. 350-377