Znaleziono 7 artykułów

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Intercyza między dawnymi a nowymi czasy Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 47-55
Postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 91-106
Unieważnienie małżeństwa i jego skutki majątkowe w świetle prawa o małżeństwie z 1836 roku Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 131-144
Dzierżawa wieczysta i emfiteuza w polskim prawie przedrozbiorowym Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 133-145
Geneza łódzkich struktur notarianych Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 135-146
Warunki osadnictwa w Łodzi w I połowie XIX wieku w świetle składanych protokołów deklaracyjnych Justyna Bieda Dorota Wiśniewska-Jóźwiak s. 183-200
Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Polsko-Rosyjskiej Konferencji Naukowej pt. Europa Środkowo-Wschodnia i Łódź w podręcznikach historii, Łódź, 17–19 września 2012 r. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak Ewa Wiśniewska-Steciuk s. 210-229