Znaleziono 11 artykułów

Joanna Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Katarzyna Kazojć Joanna Wiśniewska s. 7-8
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie kreowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Joanna Wiśniewska s. 59-70
Projekty w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem Joanna Wiśniewska s. 71-80
Podstawowe problemy związane z inwestycjami w nieruchomości Joanna Wiśniewska s. 81-92
Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji Joanna Wiśniewska s. 101-111
Analiza kierunków rozwoju technologii : wybrane aspekty metodologiczne Joanna Wiśniewska s. 117-129
Czy twarz naprawdę postrzegana jest jako całość? Sebastian Seyda Joanna Wiśniewska s. 119-125
Problemy pomiaru majątku trwałego w przedsiębiorstwie Joanna Wiśniewska s. 225-235
Processes of international technology transfer in theoretical conceptions of FDIs Joanna Wiśniewska s. 235-246
Ochrona wynalazku w procesie zarządzania działalnością badawczo-rozwojową Joanna Wiśniewska s. 307-318
Współczesne tendencje rozwoju technologii na świecie Joanna Wiśniewska s. 607-618