Znaleziono 17 artykułów

Maria Wiśniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z pobytu gości zagranicznych w Instytucie Badań Literackich w I półroczu 1970 r. Maria Wiśniewska s. 73-76
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Pismo Młodych 1943" Maria Wiśniewska s. 75-97
"Leadership : Theory and Practice", Peter G. Northouse, London 2013 : [recenzja] Peter G. Northouse Maria Wiśniewska s. 94-96
"Ograniczone przywództwo : studium empiryczne", Andrzej K. Koźmiński, Warszawa 2013 : [recenzja] Maria Wiśniewska Andrzej K. Koźmiński (aut. dzieła rec.) s. 103-105
O potrzebie powołania muzeów harcerskich w Polsce Maria Wiśniewska s. 105-107
Projekt budowy pomnika Adama Mickiewicza w Nowogródku w 1860 roku Eugenia L. Brawier Maria Wiśniewska (tłum.) s. 117-120
Odczyty, sesje, imprezy Towarzystwa Miłośników Historii (czerwiec 1999 — styczeń 2000 r.) Hanna Szwankowska Maria Wiśniewska s. 145-148
Legenda Józefa Piłsudskiego w prasie Armii Krajowej i Szarych Szeregów Maria Wiśniewska s. 153-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Powstanie Warszawskie w oczach łączniczki Maria Wiśniewska Anna Wyganowska-Eriksson (aut. dzieła rec.) s. 179-183
Wolni wśród barykad... - postawy społeczeństwa w powstańczej Warszawie Maria Wiśniewska s. 179-195
Na marginesie artykułu Waldemara Stopczyńskiego "Teczka pełna granatów" Maria Wiśniewska s. 221-224
Wychowanie patriotyczne w organizacjach młodzieżowych lat 1939-1945 : "co posiada cenę życia nie może być wodą" Maria Wiśniewska s. 231-248
Konferencja młodych historyków "Fenomen 63 dni" - metodologia badań Powstania Warszawskiego : Warszawa, 29 IV 2003 r. Maria Wiśniewska s. 241-245
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii z działalności w kadencji 1996-1999 Maria Wiśniewska s. 245-251
Spotkanie poświęcone pamięci Teresy Prekerowej, zorganizowane 8 lutego 1999 w Sali Lelewelowskiej przez Towarzystwo Miłośników Historii Maria Wiśniewska s. 273-280
Wychowanie patriotyczne dziś : (doświadczenia Towarzystwa Miłośników Historii ze współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury "Bielany") Maria Wiśniewska s. 293-296
Odczyty, sesje, imprezy Towarzystwa Miłośników Historii (luty–grudzień 2000 r.) Hanna Szwankowska Maria Wiśniewska s. 381-384