Znaleziono 7 artykułów

Krzysztof Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Boski rodowód miłości erotycznej : teologiczna refleksja o Trójcy Świętej i człowieku Krzysztof Wiśniewski s. 47-79
Ludność parafii Szwelice (pow. makowiecki) na przełomie XIX i XX stulecia w świetle ksiąg metrykalnych Krzysztof Wiśniewski s. 90-106
Kościół św. św. Piotra i Pawła Apostołów oraz inne zabudowania jezuickie i benedyktyńskie w Pułtusku : inwentarze z lat 1781–1882 oraz dokumentacja fotograficzna Krzysztof Wiśniewski s. 107-161
Indeksacja akt stanu cywilnego w Oddziale w Pułtusku Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Krzysztof Wiśniewski s. 187-191
"Ideał późnoantycznego władcy. Ideologia i autoprezentacja", Frank Kolb, przekład A. Gierlińska, do druku podał L. Mrozewicz, Poznań 2008 : [recenzja] Krzysztof Wiśniewski Anna Gierlińska (aut. dzieła rec.) Frank Kolb (aut. dzieła rec.) Leszek Mrozewicz (aut. dzieła rec.) s. 353-354
"A History of the Later Roman Empire, ad 284–641", Stephen Mitchell, Malden 2007 : [recenzja] Krzysztof Wiśniewski Stephen Mitchell (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Od biologii do etyki", Jean Bernard, tł. Janina Anna Żelechowska, Warszawa 1994 : [recenzja] Krzysztof Wiśniewski Jean Bernard (aut. dzieła rec.) Janina Anna Żelechowska (aut. dzieła rec.) s. 403-404