Znaleziono 4 artykuły

Anna Wieczorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Te Deum" Arvo Pärta : między kompozytorskim «métier» a gatunkowym «arche» Anna Wieczorek s. 4-20
Krajobraz kulturowy Warszawy : Oś Saska : problemy ochrony konserwatorskiej Julian Kołodziej Anna Wieczorek s. 156-161
Kompetencje w podejściu projakościowym do zasobów ludzkich Maria Białasiewicz Anna Wieczorek s. 213-226
Podejście kompetencyjne w polityce rekrutacyjnej Maria Białasiewicz Anna Wieczorek s. 227-237