Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Wieleba-Walicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ Leona Petrażyckiego na rozwój wiedzy o postawach społecznych wobec prawa oraz bezpieczeństwa prawnego Małgorzata Wieleba-Walicka s. 39-50