Znaleziono 10 artykułów

Jarosław Wierzbiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne = Vorwort Thomas Daiber Jarosław Wierzbiński s. 3-6
Od Redaktorów = Von den Herausgebern Jarosław Wierzbiński Monika Wingender s. 3-5
Od Redaktora Jarosław Wierzbiński s. 3-5
Od Redaktora Jarosław Wierzbiński s. 5-6
Pamięci Profesora Kazimierza Bajora (1931–2006) : w rocznicę pożegnania Jarosław Wierzbiński s. 5-8
Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Kazimierza Bajora Jarosław Wierzbiński s. 9-14
O idiolekcie artystycznym Michała Zoszczenki : kilka uwag o strukturach kolokwialnych Jarosław Wierzbiński s. 107-116
Koncept „Ангел Jarosław Wierzbiński s. 159-164
Status nowego słownictwa rosyjskiego w opracowaniach leksykograficznych Jarosław Wierzbiński s. 201-208
O rosyjskich konstrukcjach bezosobowych z celownikiem w ujęciu kognitywnym Jarosław Wierzbiński s. 205-207