Znaleziono 4 artykuły

Wioletta Wierzbicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Some Macroeconomic Effects of the System Transformation in the Polish Economy between 1990–2007 Janusz Heller Wioletta Wierzbicka s. 1-13
Regional Processes of Ownership Transformations Against the Background of Investment Attractiveness of Provinces Wioletta Wierzbicka s. 43-53
Economic Effectiveness of Private Enterprises in Poland – Regional Approach Wioletta Wierzbicka s. 110-123
Quality of Location in Regions and Economic Efficiency of Private Companies in Poland Wioletta Wierzbicka s. 121-134