Znaleziono 13 artykułów

Mirosław Wierzchowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów polskich organizacji spiskowych w zaborze rosyjskim (1837-1841) Mirosław Wierzchowski s. 23-42
Sprawa Chełmszczyzny w rosyjskiej Dumie Państwowej Mirosław Wierzchowski s. 97-125
"Iz istorii riewolucionnoj mysli w Rossii : izbrannyje trudy", B. P. Koźmin, Moskwa 1961 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski B. P. Koźmin (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Bakunin a sprawy polskie w okresie Wiosny Ludów i powstania styczniowego 1863 r.", Adam Leśniewski, Łódź 1962 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski Adam Leśniewski (aut. dzieła rec.) s. 174-177
"Moskowskoje studienczestwo w obszczestwiennopoliticzeskoj żizni Rossii wtoroj polowiny XIX wieka", P. S. Tkaczenko, Moskwa 1958 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. S. Tkaczenko (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Wojennyje rieformy 1860-1870 godow w Rossii", P. A. Zajonczkowskij, Moskwa 1952 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. A. Zajonczkowskij (aut. dzieła rec.) s. 222-227
Przyczynek do dziejów Zaliwszczyzny na Litwie Mirosław Wierzchowski s. 385-397
"Kiriłło-Mefodijewskoje Obszczestwo (1846-1847)", P. A. Zajonczkowskij, Moskwa 1959 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. A. Zajonczkowskij (aut. dzieła rec.) s. 607-611
"Krizis samodierżawija na rubieże 1870-1880 godow", P. A. Zaionczkowskij, Moskwa 1964 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. A. Zaionczkowskij (aut. dzieła rec.) s. 694-696
"Obrazowanije i diejatielnost Pierwoj Gosudarstwiennoj Dumy", S. N. Sidielnikow, Moskwa 1962 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski S. N. Sidielnikow (aut. dzieła rec.) s. 711-713
"Borba w Rossii po woprosam wnieszjiej politiki 1906-1910", I. W. Bestużew, Moskwa 1961 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski I. W. Bestużew (aut. dzieła rec.) s. 717-718
"Obszczestwiennoje dwiżenije w Rossii w 60-70-yje gody XIX wieka", S. M. Lewin, Moskwa 1958 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski S. M. Lewin (aut. dzieła rec.) s. 813-816
"Wossojedinienie Ukrainy s Rossijej : dokumenty i materiały w triech tomach" T. I (1620-1647), T. II (1648-1651), T. III (1651-1654), Moskwa 1953 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski s. 866-874