Znaleziono 3 artykuły

Weronika Wilczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Autonomia intelektualna neofilologa : o relacjach miedzy teorią a praktyką i roli dialogu w zawodach językowych Weronika Wilczyńska s. 111-130
Dyskurs : brakujące ogniwo nierozerwalności kultury i języka, czyli o integracji w kształceniu neofilologów Weronika Wilczyńska s. 133-152
"Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie", Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik, Kraków 2009 : [recenzja] Aleksandra Anna Szymańska Anna Michońska-Stadnik (aut. dzieła rec.) Weronika Wilczyńska (aut. dzieła rec.) s. 327-329