Znaleziono 8 artykułów

Edmund Wilemski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad kryzysem religijnym młodzieży współczesnej Edmund Wilemski s. 59-85
Wpływ środowiska psychospołecznego na kształtowanie się postawy religijnej współczesnej młodzieży Stefan Pruś Edmund Wilemski s. 73-200
Krytyka poglądów teologicznych na stosunek tradycji do magisterium Kościoła w świetle encykliki "Humani Generis" Edmund Wilemski s. 129-151
Charakterystyka polskiej myśli apologetycznej na progu drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce Edmund Wilemski s. 177-207
"Die lebendige Überlieferung als Norm des christlichen Glaubens : die apostolische Tradition in der Form der kirchlichen Verkündigung, das Formalprinzip des Katholizismus, dargestellt im Geiste der Traditionslehre von Joh. Ev. Kuhn", Josef Rupert Geiselmann, Freiburg i. Br. 1959 : [recenzja] Josef Rupert Geiselmann Edmund Wilemski s. 209-214
"La tradition dans L'Église", H. Holstein, Paris 1960 : [recenzja] Edmund Wilemski H. Holstein (aut. dzieła rec.) s. 211-220
"Die heilige Schrift und die Tradition : zu den neuren Kontroversen über das Verhältnis der heiligen : Schrift zu den nichtgeschriebenen Traditionen", Josef Rupert Geiselmann, Freiburg 1962 : [recenzja] Edmund Wilemski Josef Rupert Geiselmann (aut. dzieła rec.) s. 291-296
"The Modern Theology of Tradition", J.P. Mackey, London 1962 : [recenzja] Edmund Wilemski J.P. Mackey (aut. dzieła rec.) s. 387-399