Znaleziono 6 artykułów

Zofia Wilk-Woś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych Zofia Wilk-Woś s. 45-62
Sudan – na drodze ku jedności czy podziałowi? Zofia Wilk-Woś s. 125-152
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Jagielloński wymiar polskości” drogą do pojednania? : na kanwie polskich doświadczeń katolików i protestantów Zofia Wilk-Woś s. 129-139
"Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku", Anna Kowalska-Pietrzak, Łódź 2004 : [recenzja] Zofia Wilk-Woś Anna Kowalska-Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 199-202
„Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437 – 1493), Zofia Wilk-Woś, Łódź 2013 : [recenzja] Tomasz Jurek Zofia Wilk-Woś s. 240-243
"Królewski kardynał: studium kariery Fryderyka Jagiellończyka (1468–1503)", Natalia Nowakowska, Kraków 2011 : [recenzja] Zofia Wilk-Woś Natalia Nowakowska (aut. dzieła rec.) s. 265-271