Znaleziono 4 artykuły

Józef Wilk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie pustyni w 12 rozdziale Apokalipsy Józef Wilk s. 23-40
Triumf Baranka jako idea przewodnia Apokalipsy Józef Wilk s. 45-61
Katecheza jako podstawowa funkcja katechumenatu rodzinnego Józef Wilk s. 75-91
Rodzina pierwszym seminarium Józef Wilk s. 95-109