Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Wilkin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słabość państwa w jego relacji do gospodarki i słabość ekonomicznej teorii państwa Jerzy Wilkin s. 25-35
Współczesne państwo wobec triady funkcjonalnej: wartości – normy – dobra Jerzy Wilkin s. 125-133