Znaleziono 2 artykuły

Jan Winczorek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przekłady prac Niklasa Luhmanna na język polski Jan Winczorek s. 53-70
Wykorzystanie oprogramowania R i RQDA w jakościowo-ilościowej analizie treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Jan Winczorek s. 138-161