Znaleziono 13 artykułów

Alicja Winnicka-Popczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Upublicznienie firm rodzinnych – szanse i zagrożenia Alicja Winnicka-Popczyk s. 75-90
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stosunek do ryzyka a sposób finansowania strategii wzrostu w firmach rodzinnych : (wnioski z badań zachodnich i doświadczenia polskie) Alicja Winnicka-Popczyk s. 138-145
Problemy rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej na polskiej wsi : (przypadek rolniczej gminy Łowicz) Alicja Winnicka-Popczyk s. 181-191
Inwestycje firm rodzinnych w innowacyjność : przegląd zagadnienia w literaturze zagranicznej Alicja Winnicka-Popczyk s. 183-197
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój zainteresowania firmami rodzinnymi w Polsce a proces wspierania ich działalności Alicja Winnicka-Popczyk s. 190-201
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość rodzinna w okresie transformacji ustrojowej w Polsce Alicja Winnicka-Popczyk s. 207-217
Nowe trendy i rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorczości rodzinnej Alicja Winnicka-Popczyk s. 213-234
Fundusze Private Equity a rozwój przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Winnicka-Popczyk s. 231-240
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe uwarunkowania wyboru formy prawnej biznesu w firmach rodzinnych Alicja Winnicka-Popczyk s. 249-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bariery finansowania a rozwój dojrzałych przedsiębiorstw rodzinnych Alicja Winnicka-Popczyk s. 275-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych : przegląd dotychczasowych badań Alicja Winnicka-Popczyk s. 333-349
  Zacytuj
 • Udostępnij
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku Alicja Winnicka-Popczyk s. 342-350
Finansowe aspekty sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych : (rozwiązania zachodnie a praktyka polska) Alicja Winnicka-Popczyk s. 413-421