Znaleziono 4 artykuły

Maria Wirska-Parachoniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z historii wiążących materiałów budowlanych Maria Wirska-Parachoniak s. 17-23
Datowanie ceramiki zabytkowej metodą termoluminescencji Maria Wirska-Parachoniak s. 295-299
Technologiczna analiza późnogotyckich i renesansowych kafli z zamku w Dubiecku Maria Wirska-Parachoniak s. 303-310
Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Nauczania Historii Techniki Maria Wirska-Parachoniak s. 389-390