Znaleziono 8 artykułów

Edward Wiszowaty

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czas wolny w perspektywie teologiczno-pastoralnej Edward Wiszowaty s. 7-20
Zadania duszpasterstwa w Polsce w kontekście nowej ewangelizacji i przemian zachodzących w sferze religijności Edward Wiszowaty s. 107-119
Współpraca szkoły z Policją w zakresie przeciwdziałania demoralizacji młodzieży Edward Wiszowaty Anna Zellma s. 127-144
Pastoralny wymiar kanonicznych wizytacji parafii na przykładzie Archidiecezji Warmińskiej Edward Wiszowaty s. 185-198
Agresja i przemoc jako problem duszpasterski Edward Wiszowaty s. 201-214
Korelacja nauczania religii z edukacją dla bezpieczeństwa w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych Edward Wiszowaty Anna Zellma s. 362-378
"Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością", Edward Wiszowaty, Warszawa 2011 : [recenzja] Jan Kazimierz Przybyłowski Edward Wiszowaty (aut. dzieła rec.) s. 362-366
Od kazania tematycznego do homilii Edward Wiszowaty s. 385-394