Znaleziono 8 artykułów

Maciej Witek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Maciej Witek s. 23-26
Tacit mechanisms and heuristic theorizing : comments on Ryszard Wójcicki's "Is there only one truth? : an introduction on the pragmatic theory of knowledge acquisition" Maciej Witek s. 33-44
Niedookreślenie językowe z punktu widzenia teorii zwrotnych warunków prawdziwości Maciej Witek s. 57-97
Teoria teorii znaczenia Maciej Witek s. 99-112
Deflacjonizm a element normatywny Maciej Witek s. 101-121
Zgodność z rzeczywistością : uwagi o Jacka J. Jadackiego teorii prawdy Maciej Witek s. 115-126
Spór o naturę prawdy z punktu widzenia teorii czynności mowy Maciej Witek s. 131-146
Jakiej teorii prawdy relatywiści potrzebują? Maciej Witek s. 143-158