Znaleziono 1 artykuł

Łucjan Wołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Studja z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce w XIII w.", o. Łucjan Wołek, Lwów 1929 : [recenzja] Ks. Kantak Łucjan Wołek (aut. dzieła rec.) s. 276-277