Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Wołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tragiczna świadomość czy odwieczny problem istnienia? Krytyka Wolfganga Welscha ontologii "sztucznych rajów" Magdalena Wołek s. 185-196
Muzyka w postmodernizmie Magdalena Wołek s. 225-235