Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Wołoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa „Piśmiennictwo i literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Źródła, konteksty, nawiązania” (Katowice, 2 grudnia 2016 r.) Małgorzata Wołoch s. 155-160