Znaleziono 10 artykułów

Marek Woś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czego może nauczyć młode pokolenia socjologów spuścizna po Florianie Znanieckim? Marek Woś s. 65-75
Wykształcenie w systemie wartości uczniów szkół ponadgimnazjalnych małego miasta Marek Woś s. 83-97
Wychowanie i edukacja chrześcijańska wobec wyzwań socjoglobalistyki Marek Woś s. 83-100
Uwarunkowania społeczne i socjalne życia rodziny oraz ich wpływ na wychowanie Marek Woś s. 105-121
„Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki”, Grzegorz Żuk, Lublin 2016 : [recenzja] Marek Woś Grzegorz Żuk s. 171-175
Kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej w pracy salezjańskiej z dziećmi i młodzieżą na terenie miasta Szczecina Marek Woś s. 175-191
"Uwarunkowania społeczne życia w mieście pogranicza" : seminarium zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie - Katedra Struktur i Procesów Społecznych Instytutu Socjologii : (Szczecin, 16 maja 2013) Marek Woś s. 193-194
Postawy polskiej młodzieży akademickiej w konfrontacji ze zmieniającą się płaszczyzną społeczno-polityczną współczesnej Europy Marek Woś s. 287-303
Konferencja nauczycieli i wychowawców szkół salezjańskich oraz przedstawicieli ośrodków wychowawczych Salezjańskiej Inpektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile pt. "Jan Paweł II o systemie wychowawczym św. Jana Bosko" : (Rumia, 8-9 kwietnia 2006 r.) Marek Woś s. 467-469
Salezjański system wychowania a socjologia wychowania Floriana Znanieckiego Marek Woś s. 531-546