Znaleziono 1 artykuł

Dariusz Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN? Tadeusz Kudłacz Dariusz Woźniak s. 19-32