Znaleziono 4 artykuły

Joanna Woźniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
MoVimento Cinque Stelle – produkt włoskiego kryzysu Joanna Woźniak s. 81-96
Pragmatische Phraseologismen in ausgewählten Rechtstexten — ein Systematisierungsversuch Joanna Woźniak s. 149-162
"Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon", Joanna Woźniak, Frankfurt Małgorzata Płomińska Joanna Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny. Dom – praca – aktywność społeczna", Regina Renz, Kielce 2008 : [recenzja] Joanna Woźniak Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 251-253