Znaleziono 3 artykuły

Władysław Wojan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowoczesne technologie transportowe jako czynnik kształtujący społeczną odpowiedzialność biznesu i reputację przedsiębiorstwa Władysław Wojan s. 255-266
Znaczenie inteligentnych systemów transportowych w budowaniu infrastruktury sprzyjającej przedsiębiorczości w sektorze transportu, spedycji i logistyki Władysław Wojan s. 323-331
Wpływ wyników badań marketingowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa Władysław Wojan s. 341-351