Znaleziono 6 artykułów

Kalina Wojciechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Typologiczna i metaforyczna symbolika czterech homoidów z czterema obliczami z Księgi Ezechiela 1,5-15.19-25 i czterech zoomorfów z Apokalipsy 4,6-8 Kalina Wojciechowska s. 21-43
Wzbogacająca różnorodność : recenzyjnie o dokumencie „Na początku było Słowo”: “The Bible in the Life of the Lutheran Communion” Światowej Federacji Luterańskiej Kalina Wojciechowska s. 81-88
Nowa świątynia u progu nowej ery : sposoby obecności księgi Aggeusza w Nowym Testamencie Kalina Wojciechowska s. 99-112
Pieśń nad Pieśniami jako utwór liryczny : ustalenia genologiczne Kalina Wojciechowska s. 147-165
"Gramatyka języka hebrajskiego w zarysie", Alfred Tschirschnitz, Kalina Wojciechowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Antoni Dreja Alfred Tschirschnitz (aut. dzieła rec.) Kalina Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne", Aleksander Gomola, Tarnów 2010 : [recenzja] Kalina Wojciechowska Aleksander Gomola (aut. dzieła rec.) s. 323-331