Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Wojciechowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration Katarzyna Wojciechowska s. 75-86
Zachowania zdrowotne uczniów klas trzecich w wybranych szkołach podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Katarzyna Wojciechowska s. 135-146
Preschool teacher in modern educational strategy Katarzyna Wojciechowska s. 159-169
Ryzyko występujące w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z punktu widzenia mikrofirmy realizującej projekt : studium przypadku Anna Korombel Katarzyna Wojciechowska s. 249-256