Znaleziono 5 artykułów

Piotr Wojdakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza wybranych czynników kształtujących poziom efektywności organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska Dariusz Kuczyński Barbara Marciszewska Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 199-215
Analiza kwantytatywna zmienności struktury popytu turystycznego na podstawie statystyk odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku Marlena Formella Dariusz Kuczyński Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 265-277
Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 265-278
Przykłady działań marketingowych dotyczących promocji rynku luksusowych rejsów wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego – studium przypadku Gdyni Tomasz Tarasewicz Piotr Wojdakowski s. 389-400
Analiza oferty katalogowej lato 2011 touroperatorów działających w Polsce - imprezy pobytowe w pakiecie : wybrane kraje Marlena Formella Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 399-411