Znaleziono 5 artykułów

Piotr Wojnicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne aspekty integracji imigrantów w Unii Europejskiej w kontekście wielokulturowości Piotr Wojnicz s. 29-48
Zaangażowania Kościoła Katolickiego na rzecz migrantów - przesłanki doktrynalno-prawne Piotr Wojnicz s. 49-68
Uczestnictwo świeckich w duszpasterstwie migrantów w świetle norm prawa kanonicznego Piotr Wojnicz s. 49-60
Istota funkcjonowania duszpasterstwa migrantów w prawie Kościoła rzymskokatolickiego Piotr Wojnicz s. 55-67
Wyzwania polityki migracyjnej Federacji Rosyjskiej : zarys problematyki Piotr Wojnicz s. 65-83