Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Wojtaszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz "Pismach zbiorowych" Andrzej Wojtaszak s. 103-122
Materiały do obecności sowieckiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948 Ryszard Techman Andrzej Wojtaszak (aut. dzieła rec.) s. 135-145