Znaleziono 10 artykułów

Jakub Wojtczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legendarni przodkowie dynastii Przemyślidów w świetle dziejopisarstwa czeskiego Jakub Wojtczak s. 113-124
„Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów”, Andrzej Pleszczyński, Lublin 2016 : [recenzja] Jakub Wojtczak Andrzej Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 119-121
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt.„Transdyscyplinarne badania nad śląskim dziedzictwem kulturowym. Świadectwa ducha czasów – nekropolie i pochówki Piastów Śląskich”, 24 września 2016 r. Jakub Wojtczak s. 148-149
Konferencja „Europa Środkowa – podobieństwa, różnice, perspektywy”, Poznań 9 maja 2014 roku Jakub Wojtczak s. 162-165
Czwarta Międzynarodowa Konferencja Młodych Slawistów, Budapeszt 25 kwietnia 2014 roku Robert Tomczak Jakub Wojtczak s. 166-168
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Tradycje i nowoczesność – początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych", Poznań, 10-12 czerwca 2015 r Jakub Wojtczak s. 289-292
Sprawozdanie z „Szóstej Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów”, Budapeszt, 5 maja 2016 r. Jakub Wojtczak s. 302-304
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Chrystianizacja Młodszej Europy", 16-18 września 2015 r. Jakub Wojtczak s. 304-306
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Mediewiści rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy”, Warszawa – Poznań, 11–13 maja 2016 r. Jakub Wojtczak s. 305-308
Sprawozdanie z konferencji pt. "Władca i sacrum w Młodszej Europie we wczesnym średniowieczu (IX-XII wiek)", Gniezno, 21 października 2015 r. Jakub Wojtczak s. 307-308