Znaleziono 2 artykuły

Mirosława Wojtczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy konserwacji zabytków sztuki Dalekiego Wschodu na papierze i tkaninie - malarstwo na zwojach pionowych Mirosława Wojtczak s. 35-44
Próby usuwania zaplamień grzybowych z papieru zabytkowego Mirosława Wojtczak s. 115-126