Znaleziono 6 artykułów

Wanda Wojtkiewicz-Rok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia w XVIII w. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 65-74
Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1897-1939 : w setną rocznicę utworzenia Wydziału Lekarskiego (1894-1994) Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 69-86
Propozycje programowe w zakresie reformy kształcenia medycznego w latach 1926-1939 Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 75-90
Społeczno-polityczne zaangażowanie lekarzy lwowskich w pierwszej połowie XX w. : przyczynek do charakterystyki polskiego środowiska lekarskiego Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 99-108
VIII Naukowa Konferencja Historii Medycyny Białorusi pt. "Medycyna Białorusi w XX w.". Witebsk 29-30 X 1998 r. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 177-182
Sprawozdanie z udziału w I Sympozjum Sekcji Historii Położnictwa i Ginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, odbytego w Rydzynie w dniach od 17 do 19 czerwca 1999 r. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 192-194